Спеціальність 5.03050702 «Комерційна діяльність»

E-mail Печать PDF
   
Кваліфікація: молодший спеціаліст з комерційної діяльності


Термін навчання: денне відділення - на базі 9-класів 2 роки 10 місяців, на базі 11-классів 1 рік 10 місяців; заочне відділення - 2 роки 8 місяців.

Спеціальність «Комерційна діяльність» була відкрита у Маріупольському електромеханічному технікуму в 1992 році.

Будь-яке виробниче чи торговельне підприємство потребує раціонального матеріально-технічного забезпечення, а також успішного розповсюдження своєї продукції, робіт або послуг серед потенційних клієнтів. І тому молодший спеціаліст з комерційної діяльності – це той фахівець, який зможе забезпечити виконання таких функцій. Він займається організаційно-комерційною, товарознавчо-експертною, маркетинговою, торгово-економічною, аналітичною діяльністю, забезпечує належне оформлення укладених договорів і контрактів, здійснює операції, пов'язані з процесами постачання та купівлі-продажу товарів, досліджує кон’юнктуру внутрішнього та зовнішнього ринку, аналізує стан і тенденції, зміни попиту населення, займається посередництвом у торгівлі, наданням транспортно-експедиційних послуг.

Випускники технікуму за спеціальністю "Комерційна діяльність" мають можливість працювати у сфері підприємницької діяльності, пов'язані  з торговельним обслуговуванням та наданням послуг.

Їх чекають у супермаркетах, магазинах, оптових торгівельних та комерційних посередницьких підприємствах різних форм власності та організаційно-правових форм господарювання.

Студенти проходять навчальну практику у торговельному підприємстві мережі  "Епіцентр", на провідних виробничих підприємствах міста: «ПАТ ММК ім. Ілліча», «ПАТ Донецькобленерго» та інших, а також   у посередницьких структурах.

Посади, які можуть займати молодші спеціалісти з комерційної діяльності: 
• Керівник: виробничих підрозділів в оптовій і роздрібній торгівлі, маркетингу, в складському господарстві, малих підприємств в оптовій і роздрібній торгівлі;

• Агент з торгівлі майном, з комерційних послуг та торгівельні брокери;
• Брокери (посередники) з купівлі – продажу товарів;
• Службовці на складах;
• Керуючий магазином;
• Директор (керівник) малої торговельної фірми;
• Завідувач складу;
• Керівник малого (складського) підприємства;
• Експедитор;
• Представник з реклами.

Випускники спеціальності «Комерційна діяльність» можуть продовжити освіту у вищих навчальних закладах 3-4 рівня акредитації за відповідним напрямом підготовки за скороченим терміном навчання, а насамперед в ХНАМГ на факультетах економіки, менеджменту, обліку та аудиту.

Викладачі технікуму радіють професійним успіхам наших випускників, які плодотворно працюють та займають провідні посади на підприємствах різних куточків України та зарубіжжя, - це … та багато інших.   

Отримання освіти в області комерційної діяльності дасть змогу людині стати більш комунікабельною, відкритою, наполегливою та досягти своєї мети в бізнесі.