Спеціальність 5.03050401«Економіка підприємства»

E-mail Печать PDF
 

Кваліфікація: молодший спеціаліст з «Економіки  підприємства»
Термін навчання: денне відділення - на базі 9-класів 2 роки 10 місяців, на базі 11-классів 1 рік 10 місяців; заочне відділення - 2 роки 8 місяців.

Спеціальність «Економіки  підприємства» була відкрита у Маріупольському електромеханічному технікуму в
1994 році.

Підготовка студентів за напрямом «Економіка підприємства» здійснюється для виконання ними в майбутньому організаційно-управлінської, адміністративно-господарської та інформаційно-аналітичної функцій.

Вибираючи сферу фінансів, ви не помилитеся: найпрестижніші і високооплачувані професії саме тут. І незважаючи на всі розмови про перенасичення ринку економістами, фахівці фінансової сфери, як і раніше, на першому місці по затребуваності. Сьогодні вони потрібні найрізноманітнішим організаціям - від великих банків до невеликих торгових компаній. Знаючи сильні і слабкі сторони свого підприємства, економіст може запропонувати найбільш ефективну стратегію розвитку. Впали прибутки? Економіст визначить, чому це відбулося, знайде «проблемні» місця і запропонує оптимальне рішення. Економісти - не топ-менеджери, але без них ефективне управління було б неможливо.

 

Обновлено 10.09.2013 11:50 [+] Читать полностью

Спеціальність 5.03050702 «Комерційна діяльність»

E-mail Печать PDF
   
Кваліфікація: молодший спеціаліст з комерційної діяльності


Термін навчання: денне відділення - на базі 9-класів 2 роки 10 місяців, на базі 11-классів 1 рік 10 місяців; заочне відділення - 2 роки 8 місяців.

Спеціальність «Комерційна діяльність» була відкрита у Маріупольському електромеханічному технікуму в 1992 році.

Будь-яке виробниче чи торговельне підприємство потребує раціонального матеріально-технічного забезпечення, а також успішного розповсюдження своєї продукції, робіт або послуг серед потенційних клієнтів. І тому молодший спеціаліст з комерційної діяльності – це той фахівець, який зможе забезпечити виконання таких функцій. Він займається організаційно-комерційною, товарознавчо-експертною, маркетинговою, торгово-економічною, аналітичною діяльністю, забезпечує належне оформлення укладених договорів і контрактів, здійснює операції, пов'язані з процесами постачання та купівлі-продажу товарів, досліджує кон’юнктуру внутрішнього та зовнішнього ринку, аналізує стан і тенденції, зміни попиту населення, займається посередництвом у торгівлі, наданням транспортно-експедиційних послуг.

Обновлено 10.09.2013 11:49 [+] Читать полностью

Специальности экономического отделения

E-mail Печать PDF
Экономическое отделение МЭМТа включает в себя 2 специальности:
  1. Направление подготовки - 030504 "Экономика и предпринимательство"
            Специальность - 5.03050401 "Экономика предприятия".

          Образовательно-квалификационный уровень подготовки - младший специалист.

          Квалификация - младший специалист по экономике.

          Период обучения - 2 года 10 месяцев на основе базового общего среднего образования (9 классов);

              1 год 10 месяцев на основе полного среднего образования (11 классов).

 Младший специалист экономист готовится к профессиональной деятельности на предприятиях и в организациях разных форм собственности, сфере управления.

После окончания техникума выпускник специальности будет обладать достаточным объёмом знаний и умений для того чтобы:

 - осуществлять комплексный анализ деятельности подразделений предприятия или организации;

 - разрабатывать смету и калькуляцию на товар;

 - формировать планово-расчётные цены на основные виды сырья, материалов, энергии, которые используются в производстве;

 - рассчитывать технико-экономические нормативы материальных и трудовых затрат для определения себестоимости продукции.

     Младший специалист экономист сможет работать на должностях:
            -экономиста ;
           - менеджера;
           - техника-экономиста;
 - техника по планированию;
 - инспектора по производственно-экономическим и техническим вопросам;
 - бухгалтера.

 
2.
Направление подготовки - 030504 "Экономика и предпринимательство"          
       Специальность
- 5.03050702 "Коммерческая деятельность".

          Образовательно-квалификационный уровень подготовки - младший специалист.

          Квалификация - младший специалист по коммерческой деятельности.

         Период обучения - 2 года 10 месяцев на основе базового общего среднего образования (9 классов);
           1 год 10 месяцев на основе полного среднего образования (11 классов).


Младший специалист по коммерческой деятельности должен быть конкурентноспособным на рынке труда, уметь самостоятельно выполнять профессиональные работы и занимать следующие должности:

- директор малой торговой фирмы;
- управляющий магазином;
- коммерсант;
- директор малого предприятия;
- агент коммерческий;
- агент торговый;
- товаровед;
- представитель по рекламе.

В соответствии с этими должностями выпускник техникума - организатор коммерческой деятельности - должен быть способен выполнять плановую, организационную, контрольную, аналитическую, учетно-статистическую, информационную функции. Педагогический коллектив должен обеспечить овладение выпускниками системой знаний и умений относительно творческого выполнения профессиональных заданий в процессе осуществления отмеченных производственных функций.

Обновлено 06.12.2011 20:14