О техникуме

E-mail Печать PDF

alt

Мариупольский электромеханический техникум основан в 1968 году как филиал Киевского техникума городского электротранспорта. В 1970 году приказом Министерства коммунального хозяйства Украинской ССР № 558 от 08.12.1970 года на базе филиала открыт техникум городского электротранспорта. В 1989 году приказом Министерства жилищно - коммунального хозяйства Украинской ССР № 33 от 09.03.1989 г. техникум переименован в электромеханический.
Техникум является государственным высшим учебным заведением I уровня аккредитации, согласно
лицензии на образовательную деятельность МОНМС Украины  АГ № 582075 от 04.10.2011р., студенты получают диплом младшего специалиста государственного образца.

Директор Мариупольского электромеханического техникума -
Орлов Александр Иосифович - отличник образования Украины, преподаватель высшей категории.
Техникум имеет добрые традиции, работоспособный коллектив преподавателей, что создает необходимые условия для успешной подготовки высококвалифицированных специалистов.
Техникум расположен в двух корпусах, имеет библиотеку с читальным залом, актовый и спортивный залы, оборудованные мастерские и аудитории, компьютерный класс. В МЭМТе работает молодежный клуб, есть команда КВН. МЭМТ славится спортивными достижениями, студенты принимают участие в спортивных соревнованиях по баскетболу, волейболу, футболу и т.д.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 051 Економіка

Спеціалізація: ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Терміни навчання: на базі 9 класів - 2 роки 10 місяців

                                 на базі 11 класів - 1 рік 10 місяців

Форма навчання: денна

Кваліфікація: молодший спеціаліст з економіки підприємства

Основні дисципліни циклу професійно-практичної підготовки:

-         Планування та організація діяльності підприємства;

-         Фінансовий облік;

-         Економічний аналіз;

-         Економіка і нормування праці;

-         Управління витратами.

Випускники спеціальності «Економіка підприємства» є фахівцями з планово – управлінської, фінансової діяльності в галузі економіки на виробництві, у сфері послуг, в управлінні.

Молодший спеціаліст з економіки підприємства виконує комплексний аналіз діяльності підрозділів підприємства; займається підготовкою даних та проведенням необхідних розрахунків за розділами планів виробничо-господарської діяльності підприємства; формує планово - розрахункові ціни на основні види сировини, матеріалів, палива, енергії, які використовуються при виробництві; складає кошторис, калькуляції, проекти цін на продукцію підприємства.

Молодший спеціаліст з «Економіки підприємства» може займати такі первинні посади:

-         технік з планування;

-         технік з підготовки виробництва;

-         технік з праці;

-         технік з нормування праці;

-         диспетчер виробництва;

-         хронометражист;

-         ревізор з виробничо – технічних і економічних питань;

-         помічник керівника підприємства (установи, організації);

-         інспектор з цін.

Наші випускники можуть продовжувати навчання у ВНЗ України ІІІ-ІV рівнів акредитації з другого або з третього курсу для отримання кваліфікації  бакалавр, спеціаліст, магістр з економіки підприємства.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спеціалізація: КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Терміни навчання: на базі 9 класів - 2 роки 10 місяців

                                 на базі 11 класів - 1 рік 10 місяців

Форма навчання: денна, заочна

Кваліфікація: молодший спеціаліст з комерційної діяльності

Основні дисципліни циклу професійно-практичної підготовки:

-         Планування та організація діяльності підприємства;

-         Фінансовий облік;

-         Ринкові дослідження;

-         Комерційне товарознавство;

-         Комунікаційна діяльність.

Молодший спеціаліст з комерційної діяльності розробляє плани та обґрунтовує напрямки організації комерційної діяльності на ринку товарів та послуг; займається організацією виставкової діяльності та комерційних зв’язків; проводить моніторинг виконання угод з постачальниками та споживачами; здійснює оперативний контроль щодо забезпечення матеріальними ресурсами.

Молодший спеціаліст – комерсант має можливість працювати в усіх галузях економіки.

Молодший спеціаліст з «Комерційної діяльності» може займати такі первинні посади:

-         керівник виробничих підрозділів в оптовій і роздрібній торгівлі;

-         керівник виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні;

-         керівник підрозділів маркетингу;

-         агент з торгівлі майном;

-         агент з комерційних послуг;

-         торгівельний брокер;

-         керівник крамниці;

-         закупник;

-         експедитор.

Наші випускники можуть продовжувати навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації Донецької, Харківської області з другого або з третього курсу для отримання кваліфікації бакалавр, спеціаліст, магістр за спеціальністю «Маркетинг» або «Товарознавство та комерційна діяльність».

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Спеціалізація: ДІЛОВОДСТВО

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво

Терміни навчання: на базі 9 класів - 2 роки 10 місяців

                                 на базі 11 класів - 1 рік 10 місяців

Форма навчання: денна

Кваліфікація: молодший спеціаліст – організатор діловодства

Основні дисципліни циклу професійно-практичної підготовки:

-         Діловодство;

-         Документознавство;

-         Архівознавство;

-         Психологія ділового спілкування;

-         Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів.

Для спеціаліста з організації діловодства необхідні знання законодавчих та нормативних актів, системи й організації діловодства, ведення архівної справи, контролю за виконанням документів, системи роботи з персоналом та управлінських технологій, основ адміністративного та кадрового менеджменту, ділової української та ділової англійської мов, правил ділового етикету та спілкування, інструментальних засобів сучасного офісу, інформаційних технологій та засобів оргтехніки.

Перспективи працевлаштування: сфера державного управління та місцевого сомоврядування, туристичні та рекламні фірми, підприємства сфери послуг, інформаційно-аналітичні агентства.

Випускники можуть працювати у виробничих і невиробничих сферах, на підприємствах різних галузей, в організаціях, установах усіх форм власності, науково-дослідних інститутах, державних архівах, комерційних та інших структурах на таких первинних посадах:

- завідувач канцелярії;

- інспектор з контролю за виконанням документів;

- інспектор відділу кадрів;

- секретар-референт;

- завідувач архіву, архівіст;

- паспортист.

Наші випускники можуть продовжувати навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації з другого або з третього курсу для отримання кваліфікації бакалавр, спеціаліст, магістр з діловодства в Маріупольському гуманітарному університеті, Донецькому національному університеті, Харківській академії культури.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 073 МЕНЕДЖМЕНТ

Спеціалізація: ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ТРАНСПОРТІ

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Терміни навчання: на базі 9 класів - 3 роки 5 місяців

                                 на базі 11 класів - 2 роки 5 місяців

Форма навчання: денна

Кваліфікація: організатор з обслуговування перевезень

Основні дисципліни циклу професійно-практичної підготовки:

-         Технологія і організація перевезень;

-         Комерційна діяльність на транспорті;

-         Маркетинг транспортних послуг;

-         Вантажознавство;

-         Менеджмент на транспорті.

Організатор з обслуговування перевезень виконує задачі рекламної, планувальної, організаційної, виконавчої та контрольної функцій, а саме: формування оптимального переліку послуг для задоволення потреб клієнтів, організація та здійснення оперативного регулювання технологічного процесу підрозділу, ведення обліково-звітної документації, здійснення контролю за рухом і зберіганням матеріальних цінностей та їх якістю.

Випускники спеціальності «Організація обслуговування на транспорті» організовують обслуговування на залізничному, автомобільному, водному та повітряному видах транспорту, послуги з логістики та можуть працювати на таких первинних посадах:

-         адміністратор пасажирської служби;

-         експедитор транспортний;

-         оператор диспетчерської служби;

-         оператор служби перевезень;

-         агент комерційний;

-         агент із замовлення населення на перевезення.

Наші випускники можуть продовжувати навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації з другого або з третього курсу з метою отримання кваліфікації бакалавр, спеціаліст, магістр за спеціальністю «Менеджмент організацій» у провідних навчальних закладах України.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Спеціалізація: ЕКСПЛУАТАЦІЯ, РЕМОНТ І ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ

Галузь знань: 14 Електрична інженерія

Терміни навчання: на базі 9 класів - 3 роки 10 місяців

                                 на базі 11 класів - 2 роки 10 місяців

Форма навчання: денна, заочна

Кваліфікація: молодший спеціаліст - електромеханік

Основні дисципліни циклу професійно-практичної підготовки:

-         Механічне обладнання рухомого складу;

-         Електричне обладнання рухомого складу;

-         Технічне обслуговування та ремонт рухомого складу та систем енергопостачання;

-         Тягові підстанції;

-         Контактно – кабельні мережі.

Лабораторії та кабінети спеціальності оснащені необхідним обладнанням, яке дозволяє наочно в повному обсязі вивчати техніку.

Дипломні проекти зі спеціальності розробляються на реальній основі в умовах підприємств міського електричного транспорту.

Практичні вміння та навички набувають студенти під час проходження навчальних та виробничих практик на підприємствах міста.

                                         Молодший спеціаліст може працювати на таких посадах:

-         електромеханік з ремонту, технічного обслуговування, енергопостачання та організації руху міського електротранспорту;

-         майстер дільниці;

-         технолог;

-         конструктор;

-         фахівець з контактних мереж;

-         черговий тягових підстанцій;

-         диспетчер служби руху;

-         диспетчер відділу безпеки руху.

Наші випускники можуть продовжувати навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації з другого або з третього курсу з метою отримання кваліфікації бакалавр, спеціаліст, магістр за напрямком «Електромеханік» у провідних навчальних закладах України.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 Спеціалізація: МОНТАЖ І ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН І АПАРАТІВ
Галузь знань: 14 Електрична інженерія

Терміни навчання: на базі 9 класів - 3 роки 10 місяців

                                 на базі 11 класів - 2 роки 10 місяців

Форма навчання: денна

Кваліфікація: молодший спеціаліст - електромеханік

Основні дисципліни циклу професійно-практичної підготовки:

-         Електропостачання промислових підприємств;

-         Електропривод та електромеханічні автоматизовані системи;

-         Електрообладнання промислових підприємств;

-         Монтаж та обслуговування електричних машин і апаратів;

-         Економіка виробництва.

                                   Молодший спеціаліст може працювати на таких посадах:

- електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування з напругою до і вище 1000 В;

- електромонтер з ремонту та обслуговування трансформаторних підстанцій на підприємствах електричних мереж;

- електрослюсар з ремонту електродвигунів, електрообладнання в спеціалізованих електроремонтних цехах;

- електромонтажник спеціалізованих монтажно-будівельних підприємств, управлінь;

- технік-конструктор виробничого відділу;

- майстер (начальник) виробничої дільниці електромонтажної служби.

Наші випускники працюють на провідних підприємствах нашого міста: ТОВ «СРЗ»,    ДП «Маріупольський морський торговельний порт», ПАТ «ММК ім. Ілліча», ПАТ «МК Азовсталь», ПАТ «Азовзагальмаш», ТОВ «Азовліфт» та інших.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 192 Будівництво та цивільна інженерія

Спеціалізація: ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ І АВТОМАТИЧНОГО УСТАТКУВАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

Галузь знань: 19 Архітектура та будівництво

Терміни навчання: на базі 9 класів - 3 роки 5 місяців

                                 на базі 11 класів - 2 роки 5 місяців

Форма навчання: денна, заочна

Кваліфікація: молодший спеціаліст - електромеханік

 Основні дисципліни циклу професійно-практичної підготовки:

-         Електропостачання громадянських будівель та споруд;

-         Електричний привод;

-         Транспортні пристрої;

-         Автоматичне устаткування будівель та споруд;

-         Монтаж електрообладнання.

Молодший спеціаліст може працювати на таких посадах:

- електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;

- електромонтер з ремонту та обслуговування трансформаторних підстанцій на підприємствах електричних мереж;

- електромонтер з ремонту та обслуговування систем сигналізації, пожежогасіння, водопостачання;

- електромеханік з монтажу, обслуговування і ремонту вантажних і пасажирських ліфтів;

- електромеханік з обслуговування та ремонту вантажопідйомних кранів;

- технік-конструктор виробничого відділу;

- майстер (начальник) виробничої дільниці електромеханічної служби.

Наші випускники працюють на провідних підприємствах нашого міста: ТОВ «СРЗ»,    ДП «Маріупольський морський торговельний порт», ПАТ «ММК ім. Ілліча», ПАТ «МК Азовсталь», ПАТ «Азовзагальмаш», ТОВ «Азовліфт» та інших.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Спеціалізація: ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ ЕЛЕКТРОПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ

Галузь знань: 14 Електрична інженерія

Терміни навчання: на базі 9 класів - 3 роки 10 місяців

                                 на базі 11 класів - 2 роки 10 місяців

Форма навчання: денна, заочна

Кваліфікація: молодший спеціаліст - електромеханік

Основні дисципліни циклу професійно-практичної підготовки:

-         Електропобутова техніка

-         Електричні машини та апарати побутової техніки

-         Технологія ремонту побутової техніки

-         Обладнання спеціалізованих підприємств

-         Перспективна електропобутова техніка

Молодший спеціаліст може працювати на таких посадах:

- майстер з ремонту та обслуговування побутової техніки в сервісних центрах і підприємствах різної форми власності;

- майстер з ремонту та обслуговування торгового холодильного обладнання;

- майстер з монтажу кондиціонерів і спліт-систем;

- продавець-консультант спеціалізованих відділів з продажу електропобутової техніки;

- технік виробничого відділу з оцінки технічного стану виробничого холодильного обладнання;

- майстер (начальник) виробничої дільниці з обслуговування холодильного устаткування і систем кондиціонування.

 Ряд наших випускників заснували власні майстерні з ремонту та обслуговування побутової техніки.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Спеціалізація: Електропостачання

Галузь знань: 14 Електрична інженерія

Терміни навчання: на базі 9 класів - 3 роки 10 місяців

                                 на базі 11 класів - 2 роки 10 місяців

Форма навчання: денна

Кваліфікація: молодший спеціаліст «Технік – електрик»

Основні дисципліни циклу професійно-практичної підготовки:

-         Теоретичні основи електротехніки

-         Електричні машини

-         Спорудження та експлуатація контактних мереж

-         Електричні станції та підстанції

-         Електричні мережі

-         Релейний захист та автоматика

Молодший спеціаліст може працювати на таких посадах:

- технік - проектувальник;

- диспетчер електропідстанції;

- енергетик;

- технік - електрик;

- електромонтер диспетчерського обладнання та телеавтоматики;

- електромонтер по ремонту та обслуговуванню електрообладнання.

Підготовку молодших спеціалістів ведуть викладачі з великим педагогічним досвідом. В сучасних лабораторіях проводяться лабораторні і практичні заняття із фундаментальних та спеціальних дисциплін , виконуються розрахунки з курсового та дипломного проектування .
       Випускники підготовленні для професійної діяльності з монтажу, налагодження, експлуатації, ремонту і випробування електроустаткування, систем релейного захисту та автоматики електропостачання. Випускники можуть працювати на електростанціях; на різного роду перетворюючих підстанціях; в електричних мережах різної напруги, де є складне  електрообладнання.

       Після закінчення технікуму Ви маєте можливість продовжувати фахову освіту у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації з 2-го, або 3-го курсів і отримати освіту на рівні бакалавра, спеціаліста, магістра (ПГТУ, Харківський національний університет міського господарства ім.. О.М. Бекетова, НТУ «Харківський політехнічний інститут» та інші).